Ορίστηκε ο τρόπος καταγραφής κάρπωσης τρυγονιού για όσους δεν διαθέτουν smartphone

Ορίστηκε ο τρόπος καταγραφής κάρπωσης τρυγονιού για όσους δεν διαθέτουν smartphone

Απόφαση ΥΠΕΝ 77455/2399/18-8-2021
ΘΕΜΑ : Δηλώσεις κάρπωσης τρυγονιού με την αποστολή SMS από κυνηγούς που δεν διαθέτουν συσκευή
κινητού τύπου smartphone.
Διαδικασία Καταγραφής κάρπωσης Τρυγονιών
για τους Μη κατόχους συσκευής κινητού Smartphone
Για τους Μη κατόχους συσκευής κινητού Smartphone, η διαδικασία καταγραφής της κάρπωσης των τρυγονιών, είναι υποχρεωτική. Οι Μη κάτοχοι συσκευής κινητού smartphone θα αποστέλλουν sms στον αριθμό 6976580000, πριν την αποχώρηση τους από την περιοχή άσκησης της θήρας.
Στο μήνυμα θα αναγράφονται με την κάτωθι σειρά:
1. Αριθμός κάρπωσης τρυγονιών
2. Ονοματεπώνυμο
3. Ο 12ψηφιος Αριθμός QR που παραλάβετε με την έκδοση άδειας θήρας και βρίσκετε στο κάτω μέρος του αυτοκόλλητου
4. Νομός που έγινε η κάρπωση.
Παράδειγμα του πως πρέπει να φαίνεται το μήνυμα:
2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ fefc-d542-070c ΞΑΝΘΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! εκτός του κωδικού, στο μήνυμα επιτρέπονται μόνο Ελληνικοί χαρακτήρες με απλό κενό, δεν έχει σημασία αν είναι μικρά η κεφαλαία
Υπενθυμίζουμε σε όλους τους κυνηγούς πως η καταγραφή της κάρπωσης του τρυγονιού είναι υποχρεωτική για όλους μας φέτος.
Το όρο κάρπωσης μειώθηκε στα έξι τρυγόνια από οκτώ που ήταν πέρυσι.
Όι κυνηγοί που έχουν σύγχρονα κινητά, μπορούν να καταχωρούν την ημερήσια κάρπωση τρυγονιών μέσα από την εφαρμογή «Κένταυρος» την οποία χρηματοδότησε η ΚΣΕ και έλαβαν δωρεάν από το Σύλλογό τους.