Προσοχή στην άσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας

Προσοχή στην άσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας

Μετά από σχετικό έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ξάνθης, ενημερώνουμε τα μέλη του Συλλόγου, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, όταν ασκούν την κυνηγετική δραστηριότητα στην ύπαιθρο, κυρίως κοντά σε δάση, δασύλλια και γενικά σε περιοχές με πυκνή βλάστηση, για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς.

 

Επίσης σε περίπτωση που αντιληφθείτε φωτιά ή καπνό καλέστε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199 ή στο  112 δίνοντας σχετικές πληροφορίες για το συμβάν.