Δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ

  1. Ταυτότητα
  2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας
  3. Δελτίο Κατοχής Όπλου, εάν έχουμε όπλο στο όνομα μας, ή Βεβαίωση από την Αστυνομία

*Για να εκδοθεί το δελτίο κατοχής όπλου ή βεβαίωση χρειάζεται να κάνουμε τα παρακάτω:

πηγαίνουμε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής μας και προσκομίζουμε:

  • Ιατρική Βεβαίωση από Ειδικό Παθολόγο και Ψυχίατρο
  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες
  • ταυτότητα

*Εάν υπηρετείτε  σε Σώματα Ασφαλείας δεν χρειάζεται, προσκομίζουμε βεβαίωση από Ιατρό, προσκομίζουμε μία βεβαίωση από την υπηρεσία που υπηρετείτε.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Συλλόγου ή στο τηλέφωνο 2541022846

 

dikaiolloogityika