Διοίκηση

Σερραίος Λοΐζος

Πρόεδρος

6948504931


Καρά Οσμάν Σινάν

Αντιπρόεδρος

6945620156


Χόχολης Χάρης

Γενικός Γραμματέας

6944869527


Βλαχόπουλος Σταύρος

Κοσμήτορας

6946403637


Καραματσίδης Χαράλαμπος

Ταμίας

6974261760


Σκλαβιάδης Γιώργος

Μέλος

6932893385Κιολεΐδης Απόστολος

Μέλος

6936818586


Χρυσοστομίδης Μιχάλης

Μέλος

6947814395Τσιλιγγίρης Γιώργος

Μέλος

6947155233