Αναστολή των Γενικών Συνελεύσεων των Κυνηγετικών Συλλόγων λόγω κορωνοιού

Αναστολή των Γενικών Συνελεύσεων των Κυνηγετικών Συλλόγων λόγω κορωνοιού

Ενημερώνουμε τα μέλη του Συλλόγου ότι σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος κ. Αμυρά, αναστέλλονται οι ετήσιες τακτικές γενικές συνελεύσεις των Κυνηγετικών Συλλόγων που πραγματοποιούνταν τον μήνα Απρίλιο λόγω της πανδημίας του κορωνοιού και των συνεχιζόμενων έκτακτων μέτρων και ρυθμίσεων που λαμβάνονται για την αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς έως τις 31/12/2021 και παρατείνεται η θητεία των υφισταμένων Διοικητικών Συμβουλίων για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Εάν υπάρξει κάτι νεότερο θα ενημερώσουμε εκ νέου.