Συμπληρώνουμε το ερωτηματολόγιο σχετικά με την απαγόρευση μολύβδινων σκαγιών

Συμπληρώνουμε το ερωτηματολόγιο σχετικά με την απαγόρευση μολύβδινων σκαγιών

Συνάδελφοι κυνηγοί

 

Συμπληρώσετε το παρακάτω  ειδικό ερωτηματολόγιο σχετικά με την απαγόρευση μολύβδινων σκαγιών και τις κοινωνικές-οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει αυτό.
Το ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί από την Κ.Σ.Ε. και υπάρχει στα ελληνικά στην ιστοσελίδα της Πανευρωπαϊκής Κυνηγετικής Ομοσπονδίας (FACE) στη δ/νση :

https://www.face.eu/2020/12/hunters-survey-on-lead, 

όπου εκεί επιλέγετε ως γλώσσα τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

 

  • Είναι σημαντικό να συμπληρωθεί και από Έλληνες κυνηγούς και σκοπευτές. Είναι σημαντικό να υπάρχει και η φωνή της Ελλάδας.
  • Παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη φόρμα μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.