Πίνακας Θηρεύσιμων ειδών περιόδου 2020-2021

Πίνακας Θηρεύσιμων ειδών περιόδου 2020-2021

Πίνακας θηρεύσιμων ειδών συνοδευόμενο από τις Ειδικές και Γενικές Ρυθμίσεις θήρας σύμφωνα με την Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας του Δασαρχείου Ξάνθης, κυνηγετικής περιόδου 2020-2021.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 2020-2021