Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στις 9 Απριλίου

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στις 9 Απριλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης καλεί τα μέλη που θεώρησαν την άδεια θήρας, για την κυνηγετική περίοδο 2022 – 2023 στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Απριλίου 2023 και ώρα 11:00 πρωινή στα γραφεία του Συλλόγου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας  η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 9 Απριλίου 2023, στις 11:00 το πρωί και με τα ίδια θέματα  στα γραφεία του Συλλόγου 40 Εκκλησιών 2, με όσα μέλη και αν παρευρεθούν όπως ορίζει το Καταστατικό του Συλλόγου.

ΘΕΜΑΤΑ :

ΘΕΜΑ  1ο   Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022

ΘΕΜΑ  2ο    Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής Κ. Σ. Ξάνθης

ΘΕΜΑ  3ο   Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

ΘΕΜΑ  4ο    Επιβολή πρόσθετης εισφοράς υπέρ Συλλόγου

ΘΕΜΑ  5ο    Ανακοινώσεις – προτάσεις

 

ΤΟ  Δ/Σ