Παράταση στο κυνήγι του αγριόχοιρου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022

Παράταση στο κυνήγι του αγριόχοιρου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022

Σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος (Άρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/4436/104) που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με άρ. φύλλου 156/21-1-20022, παρατείνετε το κυνήγι του αγριόχοιρου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022, σε όλη την επικράτεια. Επίσης επιτρέπεται κατά το ανωτέρο διάστημα η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για την θήρα του αγριόχοιρου κατά τις επιτρεπόμενες ημέρες, δηλαδή Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή.