Συμπληρώστε το πρόγραμμα Άρτεμις

Συμπληρώστε το πρόγραμμα Άρτεμις

Συνάδελφοι κυνηγοί,  ακόμη και τώρα που βρισκόμαστε στην καρδιά  της κυνηγετικής περιόδου είναι υποχρέωση μας να συμπληρώσουμε το πρόγραμμα ΑΡΤΕΜΙΣ, το οποίο η αξία του είναι διαχρονική και αναμφίβολη, αποτελεί το όπλο μας για την διατήρηση του ελεύθερου παραδοσιακού κυνηγιού στην χώρα.

Το  έντυπο μαζί με τον σχετικό φάκελο μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα γραφεία του Συλλόγου.