Συγκρότηση συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων

Συγκρότηση συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων

 

Σε εφαρμογή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης

(ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6741/252/23.01.2021Β΄283)  για την συγκρότηση των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων, ως μέτρο πρόληψης και αντιμετώπισης της Αφρικανικής Πανώλης  των Χοίρων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης, του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ξάνθης και του Δασαρχείου Ξάνθης, όπου συζητήθηκαν και διευκρινίστηκαν,  οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης.

 

Καλούμε τους επικεφαλής  των κυνηγετικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στο κυνήγι του αγριόχοιρου, εφόσον το επιθυμούν να προσκομίσουν κατάσταση με τα μέλη της ομάδας τους στα γραφεία του Συλλόγου, έως και την Τρίτη 16 Μαρτίου.

 

Διευκρινίζουμε, ότι σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, τα μέλη των ομάδων πρέπει να είναι μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης και να έχουν εκδώσει άδεια θήρας την περίοδο 2020-2021.

 

Η συνδρομή των κυνηγών μελών, των αναγνωρισμένων κυνηγετικών οργανώσεων στην αντιμετώπιση της  Αφρικανικής Πανώλης  των Χοίρων, είναι καθοριστική και σαφώς διατυπωμένη στην Υπουργική Απόφαση, καθώς δεν προβλέπεται σε αυτήν  άλλος φορέας, που να μπορεί να συνδράμει τις προσπάθειες των Αρχών.