Επιτρέπεται η μετακίνηση για αγριόχοιρο εντός της Π.Ε. Ξάνθης

Επιτρέπεται η μετακίνηση για αγριόχοιρο εντός της Π.Ε. Ξάνθης

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους κυνηγούς ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα ΚΥΑ η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 186/23-1-2021 (άρθρο 4, παρ. ιζ) επιτρέπεται η μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου, προς αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, αποκλειστικά εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.  Η μετακίνηση της παρούσης περίπτωσης, δύναται να πραγματοποιείται με τη συμμετοχή έως τεσσάρων (4) ατόμων, αποκλειστικά εντός των ορίων της κάθε ΠΕ, δηλαδή οι κυνηγοί του Συλλόγου μας θηρεύουν αποκλειστικά εντός της ΠΕ Ξάνθης, τις ημέρες Τετάρτη , Σάββατο και Κυριακή.

 

Η διάρκεια ισχύος της ΚΥΑ, είναι από την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου έως την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 το πρωί.

 

Για την νομιμότητα της μετακίνησης  απαιτείται η βεβαίωση κίνησης (Βεβαίωση τύπου Β) του πρώτου εδαφίου και βεβαίωση του οικείου Κυνηγετικού Συλλόγου που πιστοποιεί την ιδιότητα του θηρευτή ως μέλους του.