Ασφαλιστική κάλυψη των κυνηγετικών σκύλων για την φετινή κυνηγετική περίοδο

Ασφαλιστική κάλυψη των κυνηγετικών σκύλων για την φετινή κυνηγετική περίοδο

Ενημερώνουμε τα μέλη του Συλλόγου μας ότι για την φετινή κυνηγετική περίοδο η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει και την θανάτωση κυνηγετικών σκύλων ιδιοκτησίας τρίτων – κυνηγών λόγω ατυχήματος, με τις παρακάτω  προϋποθέσεις :   

  • Ο σκύλος να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο κατά την διάρκεια του κυνηγιού
  • Τυχόν θάνατος του σκύλου πρέπει να πιστοποιείται από Κτηνίατρο
  • Ανώτατο όριο κάλυψης τρεις (3) σκύλοι κατά την διάρκεια ισχύος του φετινού συμβολαίου, η αποζημίωση θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 300,00 ευρώ ανά σκύλο.
  • Να είναι δηλωμένα στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία , να είναι σκυλιά ράτσας και φέρουν ειδικό τσιπ αναγνώρισης.