Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου την Κυριακή 5 Ιουλίου

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου την Κυριακή 5 Ιουλίου

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης καλεί τα μέλη του στην  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου 2020, στον υπαίθριο χώρο του Πυρήνα Προσαρμογής Θηραμάτων του Συλλόγου, στο Σέλερο – Ξάνθης , ώρα έναρξης 10:30 πρωινή με τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ  1ο    Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019

ΘΕΜΑ  2ο   Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής  Κ. Σ. Ξάνθης

ΘΕΜΑ  3ο   Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2020

ΘΕΜΑ  4ο   Έκθεση πεπραγμένων προηγούμενου έτους

ΘΕΜΑ  5ο    Επιβολή πρόσθετης εισφοράς υπέρ Κυνηγετικού Συλλόγου

ΘΕΜΑ  6ο   Ανακοινώσεις – προτάσεις

Σε περίπτωση μη απαρτίας που είναι το πιθανότερο η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη  Κυριακή 5 Ιουλίου,  στον υπαίθριο χώρο του Πυρήνα Προσαρμογής Θηραμάτων του Συλλόγου, στο Σέλερο – Ξάνθης,  την ίδια ώρα (10:30  πρωινή) και με τα ίδια θέματα όπως ορίζει το Καταστατικό του Συλλόγου.