Ανακοίνωση: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Ανακοίνωση: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Απριλίου και ώρα 10:30, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης, η παρουσία των μελών θεωρείται απαραίτητη για ενημέρωση και κατάθεση προτάσεων.
Θα κληρωθεί ένα κυνηγετικό όπλο προσφορά του Συλλόγου στο οποίο θα συμμετέχουν μόνο οι παρευρισκόμενοι της Γενικής Συνέλευσης, εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού

Και ένα δεύτερο όπλο στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν εκδώσει κυνηγετική άδεια περιόδου 2011-2012 με τον αύξων αριθμό της αδείας τους (αναγράφεται στο βιβλιάριο θήρας)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο Έκθεση απολογισμού οικονομικού έτους 2011
Θέμα 2ο Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής του Κ. Σ. Ξάνθης
Θέμα 3ο Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
Θέμα 4ο Επιβολή έκτακτης εισφοράς υπέρ Συλλόγου
Θέμα 5ο Επιβολή έκτακτης εισφοράς υπέρ ΣΤ΄ Κ.Ο.ΜΑ.Θ.
Θέμα 6ο Έκθεση πεπραγμένων προηγούμενου έτους 2011
Θέμα 7ο Κλήρωση 2 όπλων
Θέμα 7ο Ανακοινώσεις – προτάσεις – διάφορα θέματα