ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Κυνοφιλικός Όμιλος»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Κυνοφιλικός Όμιλος»

Ενημερώνουμε τους φίλους κυνηγούς ότι την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση στα γραφεία του συλλόγου, με μοναδικό θέμα την δημιουργία Κυνοφιλικού Ομίλου στην πόλη μας.

Παρακαλούμε όποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε αυτήν την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από μια παρέα κυνηγών μπορεί να παρευρεθεί, ο σύλλογος διαθέτει τον χώρο και είναι συμπαραστάτης σε αυτήν την προσπάθεια.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ