Έναρξη κυνηγητικής περιόδου. Εντατικοί έλεγχοι από το Κυνηγητικό Σύλλογο

Έναρξη κυνηγητικής περιόδου. Εντατικοί έλεγχοι από το Κυνηγητικό Σύλλογο

Το Σάββατο 20 Αυγούστου ξεκίνησε η κυνηγητική περίοδος η οποία και θα διαρκέσει μέχρι το Φεβρουάριο του 2012. Συγκεκριμένα η έναρξη αφορά το κυνήγι στο κάμπο και όχι στο βουνό.

Από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου η θηροφυλακή του Συλλόγου με επικεφαλή το Πρόεδρο του Συλλόγου αλλά και αυτή της Ομοσπονδίας, διεξήγαγαν εντατικούς ελέγχους στους κυνηγούς, και τους ενημέρωσαν για τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνουν.

Οι έλεγχοι και η ενημέρωση του Κυνηγητικού Συλλόγου θα διαρκέσουν καθ’ όλη την διάρκεια της κυνηγητικής περιόδου.