Εθελοντική Δασοπροστασία του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης

Εθελοντική Δασοπροστασία του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Στα πλαίσια των κοινωνικών και φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων του
Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης  και στα πλαίσια του εθελοντισμού, για
ακόμη μία φορά συνδράμαμε με το όχημα του Συλλόγου μας και τους
θηροφύλακες μας, αλλά και με την ατομική συνδρομή των μελών μας, στην
μεγάλη κινητοποίηση και προσπάθεια διαφύλαξης του δασικού πλούτου της
περιοχής μας, από τις πυρκαγιές.

Σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης και με το δεδομένο
της άριστης γνώσης των δύσβατων  περιοχών , βρισκόμασταν  στις
τοποθεσίες που μας υποδείκνυαν προκειμένου να αποτρέψουμε τον
οποιοδήποτε κίνδυνο πυρκαγιάς και να εντοπίσουμε έγκαιρα την όποια
εστία .

Είμαστε πάντα πρόθυμοι να συνδράμουμε στην ανωτέρω προσπάθεια,
παράλληλα όμως εκφράζουμε και την γενική πικρία όλων των
συνεργαζόμενων κυνηγετικών συλλόγων με το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το γεγονός ότι αναίτια δεν
συμπεριλαμβανόμαστε πλέον στα σωματεία τα συνεργαζόμενα με την
υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και καλούμε όλους τους εκλεγμένους
εκπροσώπους μας στη Βουλή και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να προβούν σε
ενέργειες για την αποκατάσταση της ανωτέρω αδικίας.