Η εφαρμογή ΄΄ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ΄΄ και τα αποτελέσματα της προσαρμοσμένης κάρπωσης για το τρυγόνι στην χώρα μας.

Η εφαρμογή ΄΄ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ΄΄ και τα αποτελέσματα της προσαρμοσμένης κάρπωσης για το τρυγόνι στην χώρα μας.

 

Η εφαρμογή ΄΄ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ΄΄ και τα αποτελέσματα της προσαρμοσμένης κάρπωσης για το τρυγόνι στην χώρα μας.