Προσοχή νέο κρούσμα με δηλητηριασμένα δολώματα

Προσοχή νέο κρούσμα με δηλητηριασμένα δολώματα

Προσοχή νέο κρούσμα με δηλητηριασμένα δολώματα (φόλες) στην περιοχή της Ν. Μορσύνης, προς την Βιομηχανική περιοχή σήμερα Τρίτη 31 Δεκεμβρίου εφιστούμε την προσοχή σας.