Ασφάλιση μελών ενόψει της νέας κυνηγετικής περιόδου

Ασφάλιση μελών ενόψει της νέας κυνηγετικής περιόδου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ξάνθης καλεί τις ενδιαφερόμενες ασφαλιστικές εταιρείες να καταθέσουν τις προσφορές τους για την ασφάλιση των μελών του συλλόγου μας, ενόψει της νέας κυνηγετικής περιόδου 2019 – 2020, στα γραφεία του Συλλόγου  από την  Πέμπτη 20  Ιουνίου   έως και την Τρίτη 2 Ιουλίου  και ώρα 14:00.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
  • Θάνατος από ατύχημα 15,000 €
  • Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα 15,000 €
  • Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα 15,000 €

 

  1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
  • Θάνατος & σωματικές βλάβες ανά άτομο 18.000
  • Υλικές ζημιές ανά γεγονός 9,000
  • Θάνατος & σωματικές βλάβες για ομαδικό ατύχημα 150,000
  • Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας 600,000

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε  επακριβώς και με σαφήνεια, προς ενημέρωση των μελών μας, εάν στις ανωτέρω καλύψεις περιλαμβάνονται περιστατικά τραυματισμού κατά την διάρκεια του κυνηγίου, τα οποία προκαλούνται όχι από την χρήση των όπλων ,αλλά από άλλους παράγοντες ,όπως τραυματισμοί από πτώσεις (πχ κατάγματα, διαστρέμματα, εξαρθρώσεις )  ή από οποιαδήποτε άλλη παρεμφερή αιτία.

Επίσης θα θέλαμε να μας εξειδικεύσετε σε περίπτωση που δεν καλύπτεται ασφαλιστικά τα ανωτέρω περιστατικά,  το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης των μελών μας ανά άτομο, για την ασφαλιστική κάλυψη από τραυματισμούς κυνηγών, που θα προέρχονται από πτώσεις κατά την διάρκεια της θήρας ή από άλλες παρεμφερείς αιτίες ,καθώς και αναλυτική αναφορά και περιγραφή των καλυπτόμενων περιστατικών και το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης που θα παρέχεται.

Μικτά ασφάλιστρα ανά άτομο ;

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

ΤΟ  Δ/Σ