Ανακοίνωση της Κ.Σ.Ε. σχετικά με τις εκλογές

Ανακοίνωση της Κ.Σ.Ε. σχετικά με τις εκλογές

 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΕΛΟΣ: F.A.C.E.& C.I.C.
ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ
ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 105 63
Τηλ.: 210-32.31.271 – Fax.: 210-32.22.755
http://www.ksellas.gr, e-mail: info@ksellas.gr
Αθήνα 20-5-2019
Αριθ. Πρωτ. 755

Προς: Όλους τους κυνηγούς

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούμε τους κυνηγούς να ψηφίσουν στις Αυτοδιοικητικές εκλογές και στις
Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, με κριτήριο τη θέση και στάση των πολιτικών
απέναντι στα κυνηγετικά θέματα.
Με τις πολιτικές μας επιλογές πρέπει να στηρίξουμε υποψήφιους κυνηγούς
και υποψήφιους, που με τη στάση τους απέδειξαν ότι έχουν κατανοήσει ότι οι
κυνηγοί είναι οι πραγματικοί προστάτες της φύσης, οι οποίοι μέσα από τις
Κυνηγετικές τους Οργανώσεις, με πράξεις και όχι με λόγια, προστατεύουν και
αναβαθμίζουν το περιβάλλον.
Η ψήφος μας προς τους πολιτικούς, που στήριξαν και στηρίζουν το κυνήγι,
είναι υποχρέωσή μας γιατί έτσι εξασφαλίζουμε την καλή πορεία των κυνηγετικών
μας θεμάτων.
Ταυτόχρονα, αποτελεί και την αναγνώριση που ένας πολιτικός αναμένει να
έχει για τις πράξεις του από το εκλογικό σώμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΡΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ