Προσοχή και πάλι κρούσματα με φόλες στην περιοχή μας

Προσοχή και πάλι κρούσματα με φόλες στην περιοχή μας

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι δυστυχώς και πάλι έχουμε κρούσματα δηλητηριασμένων δολωμάτων (φόλες) στην περιοχή μας.

Συγκεκριμένα στην περιοχή της Βιομηχανικής περιοχής από το κτίριο της Πυροσβεστικής έως την Μορσύνη βρέθηκαν δηλητηριασμένα κομμάτια νωπού κρέατος.

Εφιστούμε την προσοχή σας και σας υπενθυμίζουμε να έχετε πάντα μαζί σας, τα κατάλληλα φαρμακευτικά μέσα για την αντιμετώπιση παρόμοιων  περιστατικών.