Υπενθύμιση για την παράδοση των άδειων φυσιγγίων

Υπενθύμιση για την παράδοση των άδειων φυσιγγίων

Υπενθυμίζουμε στα μέλη του Συλλόγου την συλλογή και παράδοση στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης, των άδειων φυσιγγίων  από τις 1 Μαρτίου έως και την 15 Μαρτίου.

Παρακαλούμε τα άδεια φυσίγγια να είναι σε κλειστές συσκευασίες των 200 τεμαχίων για την εύκολη καταμέτρηση τους.

Το μέλος του Συλλόγου που θα παραδώσει τους περισσότερους άδειους κάλυκες θα επιβραβευτεί με μία Τοπική άδεια θήρας για την νέα κυνηγετικής περίοδο   2018 – 2019.