Παραδίνεις αλεπού, παίρνεις αποζημίωση

Παραδίνεις αλεπού, παίρνεις αποζημίωση

Συνάδελφοι  κυνηγοί

Σας διαβιβάζουμε το έγγραφο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Ξάνθης με θέμα την ‘’Ενεργητική Επιτήρηση της λύσσας ‘’ και την συλλογή κόκκινων αλεπούδων από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης με τα συνημμένα σε αυτήν σχετικά έγγραφα ( μέτρα βιοασφάλειας και έντυπο αποστολής δειγμάτων ).

Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεχτικά τα σχετικά έγγραφα που μας απέστειλε η Κτηνιατρική Υπηρεσία Ξάνθης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Κτηνιατρικής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                                    

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ                                           ΞΑΝΘΗ    21-11-2017

ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                            

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &                                                                 Αριθμ. πρωτ.:27247

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ            

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                    ΠΡΟΣ: 1.ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ      

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο                                                        2. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Ταχ. Κωδ.: 67100 Ξάνθη                                                        3. ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πατσίκας Ι.-Μουρτζά Λ.                        4. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                                                                                                 ΞΑΝΘΗΣ  »Η ΑΡΤΕΜΙΣ»          

ΤΗΛ: 2541350375                                                                               

ΦΑΞ: 2541350373                                                                                   

E-MAIL: ktiniatriki@xanthi.gr                                                    

ΘΕΜΑ: «Ενεργητική Επιτήρηση για την λύσσα»          

Σε συνέχεια της σύσκεψης που έλαβε χώρα στις 16-11-2017 στο Τμήμα Κτηνιατρικής Ξάνθης παρουσία του Υπεύθυνου Θήρας του Δασαρχείου Ξάνθης, του Δασάρχη καθώς και υπαλλήλου του Δασαρχείου Σταυρούπολης, και του Προέδρου του Κυνεγητικού Συλλόγου Ξάνθης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων μετά το πέρας της φθινοπωρινής εμβολιαστικής καμπάνιας, ξεκίνησε  στις 16-11-2017  για την περιοχή της Π.Ε. Ξάνθης και θα διαρκέσει για 2 μήνες, με πιθανότητα παράτασης αναλόγως της πορείας της συλλογής δειγμάτων. Ο  αριθμός  κόκκινων αλεπούδων που απαιτείται να συλλεχθεί στην Π.Ε. Ξάνθης ανέρχεται σε 72.

H προσκόμιση των αλεπούδων από τα συνεργεία δίωξης των δασικών υπηρεσιών ή από τους φύλακες θήρας ή από τους κυνηγούς (η συγκρότηση των οποίων γίνεται  σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον δασικό κώδικα, στην ΚΥΑ για την εφαρμογή του προγράμματος επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας στην Ελλάδα και  με την με αριθμ. 127724/784/6-3-2013 εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Δασών) θα γίνεται στο Αγροτικό Κτηνιατρείο Ξάνθης κατόπιν ενημέρωσης του κτηνιάτρου-υπεύθυνου για το πρόγραμμα και τα συλλεχθέντα δείγματα θα αποθηκεύονται σε ψυγείο-χώρο αποθήκευσης  στον προαύλειο χώρο του Κτηνιατρείου.

Υπενθυμίζουμε ότι οι αλεπούδες θα πρέπει να μην είναι πυροβολημένες στην κεφαλή έτσι ώστε να είναι δυνατή η δειγματοληψία και η εξέταση του εγκεφάλου. Σε διαφορετική περίπτωση επιπλέον δεν θα καταβάλλεται η αποζημίωση των δικαιούχων.

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1970/66273/ΦΕΚ Β 2193/27-6-2017 της ΚΥΑ «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου» για το έτος 2017, οι κυνηγοί, οι θηροφύλακες και τα μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων που παραδίδουν στις Κτηνιατρικές Αρχές θανατωμένες αλεπούδες, κατάλληλες για δειγματοληψία δικαιούνται αποζημίωσης 50,00€ ανά αλεπού.

Θα θέλαμε ακόμη να τονίσουμε την μεγάλη σημασία της αυστηρής τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας κατά την συλλογή και την συσκευασία του δείγματος για αυτό συνημμένα σας αποστέλλουμε το παράρτημα ΙΙ του Προγράμματος επιτήρησης της Λύσσας στην Ελλάδα που αφορά τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα τόσο για την αποτροπή μόλυνσης των δειγματοληπτών όσο και για την αποφυγή διασποράς της λύσσας.

 

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Όσο αφορά το πρόγραμμα της  παθητικής επιτήρησης, δηλαδή τη συλλογή των  αλεπούδων  που ανευρίσκονται νεκρές, αυτό ισχύει καθόλη την διάρκεια του έτους και η δειγματοληψία επιδοτείται 50,00€ ανά αλεπού σύμφωνα με την ΚΥΑ των οικονομικών αποζημιώσεων έως του αριθμού των 700 αλεπούδων συνολικά για την χώρα. Τα πτώματα των προσκομισθέντων αλεπούδων πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση με άθικτη την κεφαλή και όχι σε προχωρημένη σήψη διαφορετικά το δείγμα κρίνεται ακατάλληλο για εξέταση και ο δειγματολήπτης αποκλείεται από την αποζημίωση.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε και τα έντυπα αποστολή των δειγμάτων από κυνηγούς και φύλακες θήρας και μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων  τόσο για το Πρόγραμμα της Παθητική όσο και της Ενεργητικής Επιτήρησης.

Τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε για την προσκόμιση των δειγμάτων  είναι τα παρακάτω:

Καθημερινές από τις 7.00 π.μ. έως τις 16.00 μ.μ.

Αγροτικό Κτηνιατρείο :2541023071  (βρίσκεται στα παλιά σφαγεία)

Τμήμα Κτηνιατρικής Ξάνθης: 2541350375

Προϊστάμενος Τμήματος Κτηνιατρικής Ξάνθης: 2541350372

Αργίες, Σαββατοκύριακα και απογεύματα εκτός ωραρίου:

  1. Μπαλτόπουλος Βασίλειος: 6936701173
  2. Μούρου Παρασκευή: 6972997390
  3. Πατσίκας Ιωάννης: 6974600425
  4. Μουρτζά Λαμπρινή: 6936217610
  5. Τέγος Δήμος: 6974145988

 

ΜΕΤΡΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

 

                                                                                                                             Με εντολή Περιφερειάρχη
  O Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας

και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης

 

                            

 

 

Καμαριανάκης Αντρέας