Συγκέντρωσε άδειους κάλυκες, κέρδισε μία τοπική άδεια θήρας

Συγκέντρωσε άδειους κάλυκες, κέρδισε μία τοπική άδεια θήρας