Έκτακτη γενική συνέλευση των μελών

Έκτακτη γενική συνέλευση των μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης αποφάσισε με το υπ΄αριθμόν 9/21-7-2017   πρακτικό, την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μελών την Κυριακή 30 Ιουλίου, στις 10:00 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου με τα παρακάτω θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο   Ενημέρωση των μελών για την αύξηση της πρόσθετης εισφοράς υπέρ της

                  ΣΤ΄  Κ.Ο.ΜΑ.Θ.

ΘΕΜΑ 2ο    Ανακοινώσεις – προτάσεις                                           

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η έκτακτη γενική συνέλευση των μελών θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 6 Αυγούστου, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, όπως ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου.