Απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς Νέστο, Κόσυνθο, Κομψάτο και στους παραποτάμους.

Απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς Νέστο, Κόσυνθο, Κομψάτο και στους παραποτάμους.

Σας ενημερώνουμε ότι με έγγραφο που μας απέστειλε  το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, απαγορεύεται η αλιεία ιχθυών και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο : α) στον ποταμό Νέστο β) στον ποταμό Κόσυνθο γ) στον ποταμό Κομψάτο δ) στους παραποτάμους τους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π. Ε. Ξάνθης.

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας ισχύει για το χρονικό διάστημα από 15 Απριλίου μέχρι 30 Μαΐου 2017

Συνημμένο έγγραφο

Απαγόρευση αλιείας στα εσωτερικά ύδατα της ΠΕ Ξάνθης για το διάστημα 15 Απριλίου- 30 Μαίου 2017