Στις 7 Μαΐου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης

Στις 7 Μαΐου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης καλεί τα μέλη που θεώρησαν την άδεια θήρας, για την κυνηγετική περίοδο 2016 – 2017 στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με Αρχαιρεσίες, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Απριλίου και ώρα 9:00 πρωινή στα γραφεία του Συλλόγου με τα παρακάτω θέματα :

 

ΘΕΜΑ  1ο   Ορισμός Προέδρου Γενικής Συνέλευσης

ΘΕΜΑ  2ο   Έκθεση πεπραγμένων απερχόμενου Δ.  Σ.    

ΘΕΜΑ  3ο   Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016

ΘΕΜΑ  4ο    Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής Κ. Σ. Ξάνθης

ΘΕΜΑ  5ο   Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

ΘΕΜΑ  6ο    Επιβολή πρόσθετης εισφοράς υπέρ Συλλόγου

ΘΕΜΑ  7ο    Ανακοινώσεις – προτάσεις

ΘΕΜΑ  8ο   Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής  Επιτροπής

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας που είναι βέβαιο η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 7 Μαΐου στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης, ώρα 9:00 πρωινή και με τα ίδια θέματα όπως ορίζει το Καταστατικό του Συλλόγου.

Τα μέλη που ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για το  Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή καλούνται να καταθέσουν την σχετική αίτηση στα γραφεία του Συλλόγου έως και την Πέμπτη 13 Απριλίου στις 14:00.

Για τα προσόντα των υποψηφίων μελών καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Συλλόγου.